Құрметті пациент! Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ұйымдарында көрсетілген медициналық көмек деңгейі және сапасына қанағаттануды зерделеу мақсатында қойылған сұрақ бойынша Сіздің пікіріңізді дәл көрсететін жауаптарды таңдап, осы сауалнаманың сұрақтарына жауап беруінізді сұраймыз. Сауалнама ерікті негізде жүргізіледі, Сіздің жауаптарыңыздың анонимдігі сақталады, сондықтан Сауалнамада Сіздің фамилияңызды немесе мекенжайыңызды көрсету қажет етілмейді.

Сауалнамаға студенттер ғана қатыса алады

 

Уважаемый пациент! В целях изучения удовлетворенности медицинской помощью, оказанной в организациях здравоохранения Республики Казахстан, просим Вас ответить на вопросы настоящей анкеты, выбрав те ответы, которые наиболее точно отражают Ваше мнение по заданному вопросу. Анкетирование проводится на добровольной основе, с сохранением Вашей анонимности, поэтому указывать Вашу фамилию или адрес в анкете не требуется.

В анкетировании принимают участие только студенты